CIRES POLSKA

    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
         Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
         Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej
         i Gospodarki Przestrzennej
         Zakład Polityki Regionalnej i Integracji
         Europejskiej
         ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań

    tel.: (61) 829 6166 lub 6308
         fax.: (61) 829 6127

    Tadeusz Stryjakiewicz
         Emilia Jaroszewska