CIRES POLSKA

KonferencjeUdział w konferencjach i warsztatach uczestników Akcji CIRES z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM:

Stryjakiewicz T., Jaroszewska E. Prezentacja referatu: “Urban shrinkage and post-socialist transition: the case of Wałbrzych (Poland)”, seminarium Old industrialised shrinking cities: examples, causes, possible strategies for urban regeneration, 2nd Workshop Meeting in Taranto/Italy, Politechnika Bari, 7-8. 10. 2010 r.


Jaroszewska E., Ciesiółka P, Prezentacja referatu: „Strategie rewitalizacji w „kurczących się miastach” – doświadczenia europejskie oraz możliwości ich wykorzystania w Polsce” I Kongres rewitalizacji miast polskich, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, 14-16.06.2010 r.,


Stryjakiewicz T., Ciesiółka P., Jaroszewska E., Prezentacja referatu: „Urban shrinkage and the post-socialist transformation: The case of Poland”, konferencja Shrinkage in Europe; causes, effects and policy strategies, Uniwersytet w Amsterdamie, 16-17.02.2011 r.


Stryjakiewicz T., Jaroszewska E., Ciesiółka P. Ekspertyza dla Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) w ramach projektu: Demographic Change and Local Development: Shrinkage, Regeneratiom and Social Dynamics


Stryjakiewicz T., Prezentacja referatu: “Participation of the Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management, Adam Mickiewicz University in international research projects on cities” konferencja Cities and their growth: sustainability and fractality, Poznań, 5-6.08.2010 r.


Stryjakiewicz T., K. Stachowiak. K. Prezentacja referatu: “Creative sector: a newly emerging chance for shrinking cities and regions and a challenge to local governance”, konferencja IGU International Conference on Geography of Governance: Dynamics for local development, Kathmandu, 31.10-6.11.2011 r.


Jaroszewska E., Prezentacja referatu: “State of the art of urban shrinkage research in Poland”, warsztaty Mapping Urban Shrinkage in Europe, Dortmund Technische Universitat, 15-18. 11. 2011 r.


Second Research Seminar „Creative industries in the periphery. Creative regions in Central and Eastern Europe: challenges and opportunities” Poznań, Współorganizator - Regional Studies Association, 21-22. 09. 2011 r.


Stryjakiewicz T., wygłoszenie referatu: „Migration und Regionalentwicklung mit Focus auf die Kreative Klasse” na Konferencji Jubileuszowej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej w Brunszwiku (Braunschweig) w dniach 24-26 maja 2012


Stryjakiewicz T., wygłoszenie referatu: „Współczesne czynniki rozwoju miast i regionów” na konferencji: Chojnicko-człuchowski zespół miejski jako południowo-zachodni biegun rozwoju województwa pomorskiego w dniu 28 czerwca 2012 w Chojnicach


Stryjakiewicz T., Jaroszewska E., wygłoszenie referatu: “Urban shrinkage in Poland in the context of the development pathways of winners and losesr in the post-socialist transition” na konferencji: 32 Kongres Międzynarodowej Unii Geograficznej " Down to Earth", Kolonia (Niemcy), 26-30 sierpnia 2012


Sosiński P., wygłoszenie referatu: “Mapping urban shrinkage in Europe” na konferencji: Training School of COST Action TU0803 Cities regrowing smaller w Fundacji Bauhaus w Dessau w dniach 17-21 września 2012


Jaroszewska E, Sosiński P., wygłoszenie referatu: “European Map of Shrinking Cities” na konferencji: COST Action TU0803 CIRES Cities Regrowing Smaller – Fostering Knowledge on Regeneration Strategies in Shrinking Cities across Europe, Workshop meeting, Poznań, 22-23 października 2012


Organizacja COST Action TU0803 CIRES Cities Regrowing Smaller – Fostering Knowledge on Regeneration Strategies in Shrinking Cities across Europe, Workshop meeting, Poznań, 22-23 października 2012


Stryjakiewicz T., wygłoszenie referatu: “Urban development and urban governance – a Polish-German cross-over perspective” na 4. Dniach Poznania w Kilonii w dnia 25-26 października 2012


Stryjakiewicz T., wygłoszenie referatu: „Współczesny rozwój miast – forma, funkcje i zarządzanie” w ramach panelu ekonomiczno-planistycznego Ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej” w dniach 29.11 – 01.12.2012 w Warszawie


Jaroszewska E., wygłoszenie referatu: “Akcja CIRES Cities Regrowing Smaller organizowana przez COST (European Cooperation in Science and Technology)” na konferencji: Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców w kontekście perspektywy finansowej 2014 – 2020, Warszawa, Senat RP, 1 marca 2013 r.


Stryjakiewicz T., wygłoszenie referatu: „ Urban shrinkage and the post socialist transformation in East-Central Europe “, na konferencji Association of American Geographers, Annual Meeting 2013, 9-13 kwietnia 2013


Stryjakiewicz T., wygłoszenie referatu: „Proces kurczenia się miast (urban shrinkage) i jego konsekwencje”, na konferencji: "Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów"; Poznań, 9-10 maja 2013 r.


Stryjakiewicz T., wystąpienie podczas Międzynarodowej Debaty Eksperckiej „Nowy Wiek – Nowe Miasto. Czy jesteśmy gotowi na nową erę urbanizacji?“, Urząd Marszałkowski w Poznaniu, 11-13 czerwca 2013 r


Stryjakiewicz T., wygłoszenie referatu: „The process of Urban shrinkage and its consequences” na międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Socio-economic transformation of cities and regions in the post-communist states", Poznań, 1-3 września 2013 r.


Stryjakiewicz T., wygłoszenie referatu: „The global challange of Shrinking Cities“, na konferencji: Shrinking Cities in Europe – Final Conference of EU COST Action „Cities Regrowing Smaller” (CIRES); Round Table Dortmund, 12-13 września 2013 r.


Jaroszewska E., wygłoszenie referatu: “Shrinking post-industrial cities – losers of the post-socialist transformation? The case of Wałbrzych (Poland)” na konferencji: Socio-economic transformation of cities and regions in the post-communists states, Poznań, 1–3 września 2013 r.


Jaroszewska E., Stryjakiewicz T., prezentacja posteru: “Wałbrzych (Poland) - Struggling to Shed the Negative Image” na konferencji: Shrinking Cities in Europe, Essen, 12 – 14 września 2013 r.


Ciesiółka P., wygłoszenie referatu: „Zintegrowane planowanie rewitalizacji w aglomeracji miejskiej na przykładzie aglomeracji poznańskiej” na konferencji: IX International Conference Man-City-Nature, Toruń, 14-15 października 2013


Ciesiółka P., wygłoszenie referatu: „Zarządzanie rewitalizacją w aglomeracji poznańskiej” na konferencji: III Kongres Rewitalizacji Miast, 4-6 czerwca 2014 r. Kraków


Stryjakiewicz T., Jaroszewska E., wygłoszenie referatu: „The process of shrinkage as a challenge for urban governance” na konferencji: Annual Conference of the IGU Commission on Geography of Governance, New challenges in local, metropolitan and regional governance, Poznań, 14 – 16 sierpnia 2014